SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig årsresultat 2014

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no.

Tromsø, 5. februar 2015