SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig årsresultat 2016

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson (tlf. +47 909 75 183) eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes (tlf. +47 905 19 774)

Se også konsernets nettside www.snn.no.

Tromsø 15. Februar 2016