SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig resultat 2018

Se vedlagte rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson (tlf. +47 909 75 183) eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes (tlf. +47 905 19 774)

Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på http://snn.no/investor.

Tromsø 6. februar 2016