SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig resultat 2020

Report this content

Se vedlagte rapport og presentasjon. Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på snn.no/investor.

Klokken 09.30 torsdag 11. februar vil det bli avholdt en digital presentasjon av regnskapet. Webinaret kan du se her: https://vimeo.com/event/651773/embed

Under presentasjonen kan eventuelle spørsmål sendes på e-post til investor@snn.no. Spørsmålene vil bli lest opp og besvart på webinaret. Spørsmål kan også rettes til konsernsjef Liv B. Ulriksen (tlf. 957 31 130) eller konserndirektør for finans, Bengt Olsen (tlf. 975 89 560).

Tromsø, 11. februar 2021