SpareBank 1 Nord-Norge: Godkjent prospekt i forbindelse med søknad om notering av fondsobligasjon og ansvarlig lån på Oslo Børs

SpareBank 1 Nord-Norge har 11. januar 2013 mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet for prospekt i forbindelse med notering av:
  • FRN SpareBank 1 Nord-Norge evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett for utsteder med ISIN NO 001 0665342 på NOK 500.000.000
  • FRN SpareBank 1 Nord-Norge ansvarlig obligasjonslån 2012/2022  med ISIN NO 001 0665334 på NOK 500.000.000 med innløsningsrett for utsteder
Låneavtalene ble signert 14. desember 2012, og det er søkt om notering av begge lånene på Oslo Børs.
 
Prospektet datert 11. januar 2013, bestående av sammendrag, registreringsdokument og verdipapirdokument for henholdsvis fondsobligasjonslånet og det ansvarlige lånet, vil være tilgjengelig på låntakers hjemmeside www.snn.no og tilretteleggernes hjemmesider www.sb1markets.no og www.danskebank.no.
 
Tromsø, 11. januar 2013
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: 
CFO Rolf Eigil Bygdnes, tel +47 905 19 774
Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tel +47 971 05 220
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner