SpareBank 1 Nord-Norge: Innkalling til ekstraordinære representantskapsmøter 9. september 2013

Report this content Til medlemmene i 

  • Representantskapet 
  • Kontrollkomiteen 
  • Hovedstyret 
  • Ansvarlig revisor


Det innkalles til ekstraordinære representantskapsmøter 

Mandag 9. september 2013 kl 11.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger: 

Sak 13/2013: Fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon

 

Mandag 9. september 2013 kl 14.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger: 

Sak 14/2013: Fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon

 

Saksdokumentene følger vedlagt.

Det vil bli servert lunsj mellom møtene. 

 

Vi ber om tilbakemelding om deltakelse innen torsdag 5. september til Anniken Aronsen på e-post anniken.aronsen@snn.no eller på telefon 77 62 24 17. 

De som ikke deltar selv bes fylle ut fullmakt og returnere innen torsdag 5. september til Anniken Aronsen på e-post anniken.aronsen@snn.no eller på fax 77 65 52 11

Tilreisende bestiller selv reisen direkte hos:

Via Egencia Tromsø, på e-post til: tromso@viaegencia.com Att: Frode Fossland

I e-posten oppgir du at du skal delta på representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge og når du ønsket å reise. Vennligst oppgi Eurobonus-nummer / kredittkortnummer for elektronisk billettbestilling og din e-post adresse.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

 

Jan-Hugo Sørensen
representantskapets leder

Jan-Frode Janson
konsernsjef

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12