SpareBank 1 Nord-Norge: Invitasjon til felles resultatpresentasjon, 3. kvartal 2018

SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet inviterer til presentasjon av resultatene for 3. kvartal 2018.

Tid: Fredag 26. oktober kl. 08.15

Sted: SpareBank 1 Markets i Olav Vs gate 5 i Oslo

Presentasjonene holdes av:

  • SpareBank 1 Nord-Norge: Konsernsjef Jan-Frode Janson og finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes
  • SpareBank 1 Østlandet: Konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad
  • SpareBank 1 SMN: Konsernsjef Finn Haugan og finansdirektør Kjell Fordal

Det serveres en enkel frokost. Kvartalsrapporten til SpareBank 1 Nord-Norge sendes ut etter styremøtet 25. oktober.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker