SpareBank 1 Nord-Norge: Kjøp av grunnfondsbevis i HELG

Sparebanken Nord-Norge har i dag kjøpt 202 149 grunnfondsbevis i Helgeland Sparebank. Banken eide fra før 201 503 grunnfondsbevis i samme bank. Dette betyr at Sparebanken Nord Norge per i dag eier 20 % av grunnfondsbevisene i Helgeland Sparebank.
 
Sparebanken Nord-Norge har i brev av 3. mai fra Kredittilsynet fått tillatelse til å eie opp til 20 prosent av grunnfondskapitalen i Helgeland Sparebank.
 
Kontaktinformasjon:

adm. direktør Hans Olav Karde
tel 776 22402

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner