SpareBank 1 Nord-Norge: Meldepliktig handel

Report this content

Bengt Olsen, styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge, har 8. august 2018 kjøpt 7.000 egenkapitalbevis til kurs NOK 63,60. Bengt Olsen eier etter kjøpet 7.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tromsø, 9. august 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker