SpareBank 1 Nord-Norge: Meldepliktig handel

Bengt Olsen, styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge, har 8. august 2018 kjøpt 7.000 egenkapitalbevis til kurs NOK 63,60. Bengt Olsen eier etter kjøpet 7.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tromsø, 9. august 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker