SpareBank 1 Nord-Norge: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 4,00 kroner 

Annonsert valuta: NOK 

Siste dag inklusive: 22. mars 2018 

Ex-dato: 23. mars 2018 

Eierregisterdato: 24. mars 2018 

Betalingsdato: 10. april 2018 

Vedtaksdato: 22. mars 2018 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker