SpareBank 1 Nord-Norge: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 4,00 kroner 

Annonsert valuta: NOK 

Siste dag inklusive: 22. mars 2018 

Ex-dato: 23. mars 2018 

Eierregisterdato: 24. mars 2018 

Betalingsdato: 10. april 2018 

Vedtaksdato: 22. mars 2018 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker