SpareBank 1 Nord-Norge (NONG): Positivt resultatvarsel

SpareBank 1 Gruppen AS har meddelt sine eiere at foreløpig resultatet for andre kvartal 2019 er betydelig bedre enn forventet, blant annet som følge av en engangseffekt i selskapet SpareBank 1 Forsikring AS.

Samlet resultat for kontrollerende interessers andel i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 954 millioner kroner for andre kvartal.

SpareBank 1 Nord-Norges andel av dette resultatet utgjør 186 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.

Ytterligere detaljer vil bli formidlet og kommentert i forbindelse med fremleggelse av konsernets halvårsresultat 7. august.

Tromsø, 11. juli 2019

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: 

  • Petter Høiseth, konsernsjef, telefon 415 05 035
  • Bengt Olsen, konserndirektør Økonomi og finans, telefon 975 89 560
  • Morten Tønder Albertsen, kommunikasjonsrådgiver, telefon 901 21 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker