SpareBank 1 Nord-Norge: Ny eierandelskapital registrert

Det vises til børsmeldinger 3. og 4. oktober 2013 i forbindelse med gjennomført fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge. Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret.
 
Den nye eierandelskapitalen i SpareBank 1 Nord-Norge er 1.807.164.288 kroner fordelt på 100.398.016 egenkapitalbevis, hvert pålydende 18 kroner.
 
De nye egenkapitalbevisene vil bli overført til VPS-kontoene til de tegnere som har fått tildelt egenkapitalbevis 9. oktober 2013, forutsatt at de relevante tegnerne har betalt hele sitt tegningsbeløp. De nye egenkapitalbevisene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Børs fra og med 10. oktober 2013. Egenkapitalbevisene utstedt i ansatteemisjonen vil være underlagt en bindingstid på 3 år fra dato for levering på tegnernes VPS-konti.
 
Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets var tilretteleggere for fortrinnsrettsemisjonen.
 
Tromsø, 9. oktober 2013
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner