SpareBank 1 Nord-Norge: Nytt senior obligasjonslån

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag åpent et nytt usikret obligasjonslån på NOK 1.000 millioner med forfallsdato 24. august 2023. Kupong er 3 mnd Nibor + 0,58% p.a. Innbetaling er 24.august 2018. Obligasjonen vil bli søkt notert på Nordic ABM. 

 Tilrettelegger var SEB

 Kontaktperson SpareBank 1 Nord-Norge:

 Ronny Løvberg Sørensen, finanssjef, telefon +47 971 05 220

Abonner

Dokumenter og linker