SpareBank 1 Nord-Norge: Nytt senior obligasjonslån

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag åpent et nytt usikret obligasjonslån på NOK 1.000 millioner med forfallsdato 24. august 2023. Kupong er 3 mnd Nibor + 0,58% p.a. Innbetaling er 24.august 2018. Obligasjonen vil bli søkt notert på Nordic ABM. 

 Tilrettelegger var SEB

 Kontaktperson SpareBank 1 Nord-Norge:

 Ronny Løvberg Sørensen, finanssjef, telefon +47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker