SpareBank 1 Nord-Norge: Presentasjon av regnskap per tredje kvartal 2013

Det inviteres til presentasjon av regnskapet for tredje kvartal 2013 for SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SR-Bank.
 
Dato: Torsdag 31. oktober 2013 kl 0800 i
Sted: SpareBank 1 Markets' lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo
 
Presentasjonene holdes av:
 
SpareBank 1 SR-Bank
v/adm.direktør Arne Austreid
konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen
 
SpareBank 1 SMN
v/ finansdirektør Kjell Fordal
 
SpareBank 1 Nord-Norge
v/konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør forretningsutvikling Liv Ulriksen
 
Det vil bli servering av frokost. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen 25. oktober til: pameldinger@smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner