SpareBank 1 Nord-Norge: Presentasjon av regnskap per tredje kvartal 2013

Det inviteres til presentasjon av regnskapet for tredje kvartal 2013 for SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SR-Bank.
 
Dato: Torsdag 31. oktober 2013 kl 0800 i
Sted: SpareBank 1 Markets' lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo
 
Presentasjonene holdes av:
 
SpareBank 1 SR-Bank
v/adm.direktør Arne Austreid
konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen
 
SpareBank 1 SMN
v/ finansdirektør Kjell Fordal
 
SpareBank 1 Nord-Norge
v/konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør forretningsutvikling Liv Ulriksen
 
Det vil bli servering av frokost. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen 25. oktober til: pameldinger@smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner