SpareBank 1 Nord-Norge: Regnskap 3. kvartal 2017

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774.

Kvartalsrapporten kan også lastes ned fra www.snn.no.

Tromsø, 27.10.2017