SpareBank 1 Nord-Norge: Resultat 3. kvartal 2021

Report this content

Se vedlagte rapport og presentasjon. Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på snn.no/investor (https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/investor.html).

Klokken 10.15 torsdag 28. oktober vil det bli avholdt en digital presentasjon av regnskapet. Webinaret kan du se her: https://vimeo.com/event/1382400

Under presentasjonen kan eventuelle spørsmål sendes på e-post til investor@snn.no. Spørsmålene vil bli lest opp og besvart på webinaret. Spørsmål kan også rettes til konsernsjef Liv B. Ulriksen (tlf. 957 31 130) eller konserndirektør økonomi og finans, Bengt Olsen (tlf. 975 89 560).

Tromsø, 28. oktober 2021