SpareBank 1 Nord-Norge: Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank ASA, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Gruppen inviterer til presentasjon av 2. kvartal 2013.

Tid:        Onsdag 14. august 2013 kl 16.00

Sted:       Astrup Fearnley Museet, Tjuvholmen, Strandpromenaden 2, Oslo

For dem som ikke har anledning til å delta vil det bli overføring via web-cast: www.snn.no

Presentasjonene holdes av:

SpareBank 1 Nord-Norge
Konsernsjef  Jan-Frode Janson og finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes

SpareBank 1 SMN
Konsernsjef  Finn Haugan og finansdirektør Kjell Fordal

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

SpareBank 1 Gruppen
Adm. direktør Kirsten Idebøen

Etter presentasjonen inviteres det til middag på Cafe Renzo ved Astrup Fearnley Museet.

For påmelding til presentasjon og middag, vennligst send melding til e-post: inger.tuxen@sr-bank.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner