SpareBank 1 Nord-Norge: Senior usikret obligasjonslån

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag åpnet et nytt senior usikret obligasjonslån.

Fastrentelån på NOK 500 millioner, kupong 2,45 prosentpoeng p.a., forfallsdato 22. februar 2024.

DNB Markets og SpareBank 1 Markets var tilrettelegger for lånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Kontaktperson SpareBank 1 Nord-Norge:

Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, +47 77 62 20 55 / +47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker