SpareBank 1 Nord-Norge: Senior usikret obligasjonslån

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag åpnet et nytt senior usikret obligasjonslån.

Fastrentelån på NOK 500 millioner, kupong 2,45 prosentpoeng p.a., forfallsdato 22. februar 2024.

DNB Markets og SpareBank 1 Markets var tilrettelegger for lånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Kontaktperson SpareBank 1 Nord-Norge:

Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, +47 77 62 20 55 / +47 971 05 220

Abonner

Dokumenter og linker