SpareBank 1 Nord-Norge: Styrker og kunderetter landsdelens egen bank

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et solid resultat for 1. kvartal. Dette gjør banken rustet til fortsatt å kunne bidra til vekst i Nord-Norge.
 
Nord-Norge er preget av høyt aktivitetsnivå, vekst og optimisme. En viktig driver bak den sterke veksten er landsdelens store rikdom på naturressurser og utnyttelsen av disse. Det er en tiltakende vekst i folketallet i nord, og vi har en betydelig innpendling av arbeidskraft. 
 
- Landsdelen fremstår som spennende og attraktiv, med stor bredde av muligheter, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Jan-Frode Janson.
 
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et solid resultat for 1. kvartal 2013. Driftsresultatet før skatt er på 235 millioner kroner, mot 232 millioner kroner for 1. kvartal 2012.
 
- Resultatet for 1. kvartal bidrar til å styrke egenkapitalen i SpareBank 1 Nord-Norge.  Som følge av myndighetenes strengere krav til kapitaldekning, må dette arbeidet fortsette de neste årene. Mens mange banker velger å stoppe utlånsveksten for å styrke egenkapitalen, ønsker SpareBank 1 Nord-Norge fortsatt å bidra til veksten i landsdelen, sier konsernsjefen.
 
SpareBank 1 Nord-Norge iverksetter flere ulike tiltak for å møte de nye kravene til kapitaldekning. Det er blant annet varslet redusert utbytte til eierne, samtidig reduserer banken sine kostnader. Det arbeides også med å tilpasse prisingen av bankens produkter til de nye rammebetingelsene.
 
I løpet av 1. kvartal har SpareBank 1 Nord-Norge kunderettet organisasjonen og lagt til rette for kortreiste beslutninger. Hele landsdelen er nå representert i konsernledelsen når bankens regiondirektører i Finnmark, Troms, Hålogaland, Salten og Helgeland er medlemmer av konsernets toppledelse.
 
- Disse tiltakene er helt nødvendige for at landsdelens egen bank fortsatt skal kunne være med på veksten i Nord-Norge. Vår visjon er "For Nord-Norge", og den forplikter, sier Janson.
 
Ytterligere kommentarer til regnskapet fremgår av vedlagte notat. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no.
 
Tromsø, 25. april 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.