SpareBank 1 Nord-Norge: Utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge viser til børsmelding av 13. august 2018, og banken har i dag utstedt et ansvarlig obligasjonslån (Tier 2) med 10 års løpetid på NOK 350 millioner. Oppgjørsdato for lånet er 28. august 2018. Grunnet betydelig overtegning, så ble volumet økt fra NOK 300 millioner.

Det ansvarlige obligasjonslånet har en kupong tilsvarende 3 måneders NIBOR + 1,40% p.a. Første innløsningsrett for utsteder er etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Bankens Representantskap og Finanstilsynet har godkjent utstedelse av det nye obligasjonslånet.

DNB Markets og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere av transaksjonene.

Tromsø, 13. august 2018

Kontaktperson SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, +47 77 62 20 55 / +47 971 05 220

Dokumenter og linker