SPAREBANK 1 NORD-NORGE: UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON


Det vises til børsmelding av 25. september 2017. SpareBank 1 Nord-Norge («Banken») har i dag utstedt et fondsobligasjonslån pålydende NOK 150 millioner, med kupongrente 3 måneders NIBOR + 3,15 prosentpoeng p.a. Lånet har evigvarende løpetid, og har innløsningsrett for utsteder 5 år etter innbetalingsdato, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Innbetalingsdato er 10. oktober 2017, og lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

I forbindelse med utstedelsen har Banken gjennomført tilbakekjøp av NOK 10 millioner i NONG66 til kurs 100.777 med oppgjør 10. oktober 2017.

Representantskapet i Banken og Finanstilsynet har godkjent låneopptaket.

Danske Bank var tilrettelegger av transaksjonene 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

CFO Rolf Eigil Bygdnes, tlf: +47 905 19 774

Finansjef Ronny Løvberg Sørensen, tlf: +47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker