SpareBank 1 Nord-Norge: videresalg av egne egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennomført videresalg av egne egenkapitalbevis, med rabatt og bindingstid, til ansatte og styremedlemmer i konsernet. 488.254 egenkapitalbevis er videresolgt 16.03.2017 til kurs 41,75 med bindingstid i tre år.

Oversikt over primærinnsidere som har kjøpt egenkapitalbevis følger vedlagt.

Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er 16.746 etter dette.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker