SPAREBANK 1 NORD-NORGE: VURDERER UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 Nord-Norge («Banken») har engasjert Danske Bank som tilrettelegger i forbindelse med en mulig utstedelse av inntil NOK 150 millioner i en ny fondsobligasjon. Fondsobligasjonen vil være evigvarende med innløsningsrett for utsteder første gang etter fem (5) år fra emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Provenyet fra en utstedelse vil bli benyttet til refinansiering av NONG66 (ISIN:NO0010665342) og Banken vil i forbindelse med utstedelsen vurdere tilbakekjøp i sistnevnte obligasjon. Utestående volum i NONG66 er 258,1 millioner.

Utstedelsen, tilbakekjøp og innfrielse av NONG66 er godkjent av Finanstilsynet og av Bankens representantskap.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Kontaktperson i Danske Bank: Kristian Andersen, tlf: +47 22 86 13 06

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

CFO Rolf Eigil Bygdnes, tlf: +47 905 19 774

Finansjef Ronny Løvberg Sørensen, tlf: +47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker