SpareBank 1 Nord-Norge ansetter ledere til ny bank i Nordvest RusslandSpareBank 1 Nord-Norge startet i 2006 satsingen ”Veien østover” mot det russiske markedet. Hensikten var å følge egne kunder inn i det russiske markedet, bygge egen erfaring og etter hvert etablere egen bankvirksomhet.

Første steg var opprettelse av et representasjonskontor i Murmansk i mai 2007. Andre steg var kjøp av 10% av Bank Tavrichesky i St Petersburg i mai 2008. Sammen med Bank Tavrichesky har SpareBank 1 Nord-Norge det siste året planlagt oppstart av en ny bank i Nordvest Russland, som er betinget av konsesjon fra russiske myndigheter.

Finansdepartementet ga i oktober 2009 SpareBank 1 Nord-Norge konsesjon til erverv av 75 prosent av aksjene i russiske Agrokredbank.


SpareBank 1 Nord-Norge har nå ansatt disse ledere til den nye banken i Nordvest Russland

Helge Fredeng med ansvarsområdene strategi og forretningsutvikling, markedsføring, markedskommunikasjon og produktutvikling. Fredeng har mangeårig praksis fra ulike lederjobber i SpareBank 1 Nord-Norge, sist som banksjef med særlig ansvar for grensekryssende prosjekter overfor Russland.

Stig-Joar Olsen med ansvarsområder oppfølging av salgsnettverk, distribusjonskanaler, kunderelasjoner, Cash Management og kapitalmarked. Olsen kommer fra jobben som banksjef for bedriftsmarked i Sparebanken Narvik, og har fra tidligere mangeårig erfaring fra ulike jobber i SpareBank 1 Nord-Norge.

Per Kjølaas med ansvarsområder kredittpolicy, porteføljeforvaltning (bedriftsmarked og privatmarked) samt produktgodkjenninger. Kjølaas kommer fra jobben som banksjef for privatmarkedet i Hammerfest.

Stillingene er treårskontrakter og vil sammen med administrerende direktør (russisk ansatt) inngå i ledelsen i den nye banken. Etableringen er betinget av konsesjon fra russiske myndigheter. Det endelige navnet på ny bank kunngjøres senere.

Forhandlinger
SpareBank 1 Nord-Norge har sammen med Bank Tavrichesky innledet forhandlinger om avtale om kjøp av samtlige aksjer i Agrokredbank fra nåværende eiere. Dersom avtalen blir gjennomført vil SpareBank 1 Nord-Norge eie 75 prosent og Bank Tavrichesky 25 prosent i Agrokredbank. Avtalen vil være betinget av konsesjon fra russiske myndigheter.

Agrokredbank vil ved overtakelse ha avhendet nåværende portefølje, men inneha fulle lisenser til bankvirksomhet i Russland. Agrokredbank skal omdannes og danne utgangspunkt for en ny bank i Nordvest Russland.  Banken vil fra starten av ha sin hovedvirksomhet i Murmansk. Banken vil ha registreringsadresse i St Petersburg. Forutsatt konsesjon vil banken være i funksjon i mars i år.


Tromsø, 5. januar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge


Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.