SpareBank 1 Nord-Norge bedrer tilgangen på kontanter (pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge har bestemt seg for å bedre tilgangen på kontanter ved enkelte av bankens filialer i Sør-Troms og Vesterålen. Dette gjelder filialene Hamnvik, Evenskjer, Borkenes, Lødingen, Bø, og Melbu.

Banken la tidligere i år om rutinene for kontanthåndtering ved flere av våre filialer. Det har i ettertid kommet ønsker fra kundene om å få tilgang til kontanter over kasse. SpareBank 1 Nord-Norge ser det som positivt at lokalsamfunn engasjerer seg så sterkt for lokalbanken. Banken har derfor bestemt seg for å etterkomme kundenes ønsker. Nå blir det mulig å ta ut kontanter over kasse i en periode på to timer hver dag.
 
Endringen vil trå i kraft så snart som mulig på de ulike stedene. Hver enkelt filial vil fastsette konkret tidspunkt lokalt og informere sine kunder om dette.
 
SpareBank 1 Nord-Norge mener dette vil være en god løsning for våre kunder og ser fram til økt aktivitet i bankens filialer, noe som vil være en forutsetning for å kunne opprettholde et godt lokalt tilbud i en tid med sterk konkurranse.
 
Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede på telefon 908 42 552.
 
 
Harstad, 14. november 2007
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kåre A. Markussen
regiondirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner