SpareBank 1 Nord-Norge endrer kontorstrukturen

Report this content

Endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling gjør at SpareBank 1 Nord-Norge stenger 16 av 31 bankkontorer.

 De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med rådgiverne. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020 – de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen  Konsernet stenger nå 16 mindre bankkontor, mens 15 kontorer beholdes og gis nytt og utvidet innhold. Konsernsjefen sier dette om kontorene som består

 Vi vil vektlegge å tilby hele vår produktbredde ved hvert kontor – herunder eiendomsmegling, leasing og regnskapstjenester. I tillegg til rådgivning og veiledning på flere plattformer vil vi også bruke lokalene til aktiviteter som seminarer, forelesninger og kurs.

Kostnadsfokus

Konsernsjef Ulriksen er tydelig på at kostnadsfokus også spiller en rolle i vurderingen av kontorstruktur. -

– Den eneste måten vi kan fortsette å være et sterkt og uavhengig finanskonsern, med hovedkontor i Nord-Norge, er gjennom å fortsette å levere gode resultater. Da må vi ta grep i tide, og det gjør vi nå. I fremtiden må vi investere enda tyngre i digitale løsninger. Samtidig tror vi fortsatt sterkt på lokal kunnskap og inngående kjennskap til nordnorsk næringsliv. Derfor vil vi fortsatt være til stede over hele landsdelen, og vi har fortsatt langt flere kontorer i Nord-Norge enn våre største konkurrenter har til sammen. Konsernet lanserte i 2019 et lønnsomhetsprogram med ambisjoner om å øke inntjeningen med 200 millioner årlig, og en vesentlig del av dette skal hentes inn gjennom kostnadsreduksjoner.  Endringene i kontorstrukturen vil gi en årlig besparelse på cirka 40 millioner, og konsernet forventer å være i mål med lønnsomhetsprogrammet innen 31.12.21.

Kontaktpersoner:

  • Konsernsjef Liv Ulriksen, telefon 957 31 130
  • Konserndirektør finans, Bengt Olsen, telefon 975 89 560
  • Konserndirektør kommunikasjon og samfunn, Stein Vidar Loftås, tel 951 26 576

Dokumenter og linker