SpareBank 1 Nord-Norge får ny profil

Mandag 7. april lanserer SpareBank 1 Nord-Norge sin nye profil. Banken har 81 kontorer over hele Nord-Norge, så profilskiftet vil bli synlig i hele landsdelen.

- SpareBank 1 har gjennom mange år vært mest kjent i mange regionale markeder, blant annet i Nord-Norge, og vi er blant Norges to mest kjente finansmerkevarer. En slik posisjon krever oppfølging og vedlikehold, sier informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen i SpareBank 1 Nord-Norge.Han forteller at banken i løpet av mandag 7. april vil avdekke den nye logoen på de fleste av bankens kontorer i Nord-Norge.- De første ukene vil det kun stå "SpareBank 1" på skiltene. Det skyldes at skiltleveransen kommer i to deler. Om kort tid kommer også "Nord-Norge" på plass, slik at det igjen vil stå "SpareBank 1 Nord-Norge" på alle våre kontorer, opplyser Kolbeinsen.SpareBank 1 Nord-Norge er en del av SpareBank 1 Alliansen, som i sum har over 350 kontorer og nesten 600 fysiske plasseringer av SpareBank 1-logoen over hele landet. Det er altså ikke bare i Nord-norge at endringen blir godt synlig.Det er nå 12 år siden SpareBank 1 ble lansert med dagens merkevare. De fleste steder i landet har skiltmassen vært utsatt for vær og vind og kvaliteten har blitt betraktelig redusert. De er også lite tilpasset for eksempel miljøtilpassede krav. Det er derfor tatt en samlet investering i den enkelte bank på et område som uansett måtte vært gjort.- Nå gjør vi det sammen over hele Norge, med ny logo og med en miljømessig tilpasning. De store reklameskiltene vi nå får er blant de mest energigjerrige på markedet, forklarer Kolbeinsen.Den nye merkevaren bærer ikke preg av noen revolusjon, snarere en evolusjon. - Kundene og markedet vil kjenne oss igjen. Samtidig tror vi de fleste vil oppleve et mer moderne og tidsriktig preg.Kjell Kolbeinsen understreker ellers at kundene oppfatter finansbransjens produkter og priser som forholdsvis like over tid.- Fordi kundene ser det slik, er det viktig å skille seg ut på andre områder. For oss er en oppgradering av merkevaren også en påminnelse om hva vi står for i SpareBank 1 Nord-Norge. Vi skal være "nære og dyktige" - verdier som vi gjerne bygger inn i merkevaren og som vi håper også er kundenes opplevelse over tid, sier han.Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.Om SpareBank 1 Alliansen
SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansenhet. Alliansen utgjøres av 22 selvstendige, regionale SpareBank 1-banker - med 350 kontorer som dekker alle landets fylker.
Alliansen administreres gjennom SpareBank 1 Gruppen AS, et selvstendig finanskonsern eid av bl.a. SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank, (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %) - samt 18 lokale SpareBank 1-banker som samarbeider gjennom Samarbeidende Sparebanker (19,5 %)
SpareBank 1 Gruppen, driver de felleseide produktselskapene, samordner prosjektene og forvalter merkevaren i SpareBank 1-alliansen.
SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort, samt 90 % i Actor Fordringsforvaltning og 24,5 % i First Securities.
I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon 90852677.Vedlagt finnes:
-Bilde av nytt skilt på SpareBank 1 Nord-Norges hovedkontor i Tromsø
-Bildefil med ny logo
-Bildefil med ny logo på samiskTromsø, 6. april 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.