SpareBank 1 Nord-Norge får positiv omtale fra ratingbyrået Moody's

SpareBank 1 Nord-Norge får positiv omtale fra ratingbyrået Moody's Investors Service som har hevet utsiktene for bankens nåværende rating på A3/P-2/C fra stabil til positiv. Moody's begrunner oppgraderingen med bankens inntektsdiversifisering, kostnadseffektivitet og risikoprofil. Moody's uttaler videre at banken gjennom kryssalg gradvis har oppnådd en diversifisering av inntektene.
 
Eventuelle spørsmål vedrørende pressemeldingen kan rettes til:
Viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 77 62 20 94/ 906 72757
Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 77 62 22 11/905 19774
 
Vedlegg: Pressemelding fra Moody's

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker