SpareBank 1 Nord-Norge har ansatt ny leder for bedriftsmarked region SaltenMariann Kristin Bakken er ansatt som ny banksjef for bedriftsmarked i region Salten. 

 

Bakken er utdannet siviløkonom og fiskeriøkonom fra Høgskolen i Bodø. Hun har arbeidet i SpareBank 1 Nord-Norge siden medio 2004, først som senior bedriftsrådgiver i BM Salten, og deretter som P-banksjef i Bodø PM og som del av regionledelsen fra høsten 2007.

Hun kom til SpareBank 1 Nord-Norge fra næringslivsavdelingen i Gjensidige NOR Sparebank, og har tidligere også arbeidet som konsulent og prosjektleder i konsulentfirmaet  Accenture/Andersen Consulting  i Oslo, hovedsakelig innenfor bransjene shipping, olje, eiendom, finans og offentlig sektor.

Bakken er 40 år og fra Støtt i Meløy kommune. Hun tiltrer i stillingen 1. februar 2010.

 

 

Tromsø, 6. januar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge

 

 

Kjell Kolbeinsen

informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.