SpareBank 1 Nord-Norge har inngått avtale om kjøp av aksjer i BNbank

SpareBank 1 Nord-Norge har inngått avtale om kjøp av 3,5 prosent av aksjene i BNbank for 47,7 millioner kroner og 3,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt for 11,6 millioner kroner. Selger er SpareBank 1 SMN. Avtalen er betinget av konsesjon.
 
Dersom avtalen gjennomføres vil ny aksjefordeling i BNbank bli: SpareBank 1 SMN (33 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og SamSpar Bankinvest AS (20 prosent). Tilsvarende aksjefordeling gjelder i SpareBank 1 Næringskreditt.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 Nord-Norge
Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner