SpareBank 1 Nord-Norge har inngått en avtale om salg av sin eierandel i Nets

SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel i Nets på 1,9 %, tilsvarende 3.647.975 aksjer. Salget forutsetter godkjenning av regulerende myndigheter. Prosessen forventes avsluttet i Q2 2014.

SpareBank 1 Nord-Norge hadde pr. 31.12.2013 bokført sin eierandel i Nets til i overkant av MNOK 239. Avtalen innebærer en verdiøkning på om lag MNOK 137 i første kvartal 2014.

Det er Advent International, ATP and Bain Capital (the “Consortium”) som kjøper samtlige aksjer fra SpareBank 1 Nord-Norge.  Denne kjøpergrupperingen erverver 100 prosent av aksjene i Nets fra samtlige eksisterende 186 aksjonærer, hvor SpareBank 1 Nord-Norge er en av disse.

Forøvrig vises det til egen melding sendt av Nets 24. mars 2014.

Kontaktpersoner:

Rolf Eigil Bygdnes, konserndirektør finans, telefon 905 19 774.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner