SpareBank 1 Nord-Norge har solgt North West 1 Alliance Bank

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennomført salg av sine eierandeler i North-West 1 Alliance Bank til en russisk kjøpergruppering. Videre er hele SpareBank 1 Nord-Norges finansiering av North West 1 Alliance Bank overtatt av kjøpergrupperingen.

Som følge av krisen i russisk økonomi, og utfordringene dette medførte for russisk bankvesen, gjorde SpareBank 1 Nord-Norge en tapsavsetning for sin eksponering mot Russland på 300 MNOK i regnskapet for 2014. Total eksponering før avsetning var 615 MNOK. SpareBank 1 Nord-Norge har etter dette hatt som mål å avvikle virksomheten i Russland.

SpareBank 1 Nord-Norge har mottatt oppgjør for eierandelene i North-West 1 Alliance Bank, og finanseringen er innfridd. Gjenværende eksponering består av lån mot Tavrichesky Bank. Det er igangsatt innfordring av dette kravet. Netto eksponering i konsernregnskapet etter gjenværende tapsavsetninger utgjør per 31.12.2015 MNOK 50. Det er så langt ikke funnet grunnlag for å endre konsernets samlede tapsavsetningen tilknyttet eksponeringen i Russland.

Under ny ledelse, og som del av ny strategi, besluttet SpareBank 1 Nord-Norge allerede i 2013 å trappe ned satsingen i Russland. Med salget av North-West 1 Alliance Bank er SpareBank 1 Nord-Norge ute av egen bankvirksomhet i Russland.

Kontaktpersoner
CFO Rolf Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774
Konserndirektør Petter Høiseth, mobil 415 05 035

Abonner