SpareBank 1 Nord-Norge inngår samarbeidsavtaler med Alta IF Fotball, Tromsdalen Fotball (TUIL) og Tromsø Idrettslag

SpareBank 1 Nord-Norge har inngått samarbeidsavtaler med fotballklubbene i Alta IF Fotball, TUIL Fotball og Tromsø Idrettslag.
 
Intensjonen med avtalene er ønsket om å bidra til at flere nordnorske ungdommer får mulighet til å spille fotball på et høyt nivå. Spillerutvikling er og har vært det viktigste satsingsområdet for norsk fotball. Det at unge spillere får muligheten til å utvikle seg i sitt lokalmiljø ved hjelp av gode anlegg og god trenerkompetanse er med på å utvikle fotballen i riktig retning. SpareBank 1 Nord-Norge tror at samarbeidsavtalene med Alta IF Fotball, TUIL Fotball og Tromsø Idrettslag vil være et bidrag til denne utviklingen, samtidig som det gir Alta IF Fotball, TUIL Fotball og Tromsø Idrettslag forutsetninger for å prestere godt i Adecco-og Tippeligaen.
 
Samarbeidsavtalene gir også klubbene en mulighet til nær kontakt med kompetansemiljøet i SpareBank 1 Nord-Norge som vet hva som skal til for å bygge og drive en organisasjon innenfor de til enhver tid eksisterende økonomiske og forretningsmessige rammer.
 
Avtalene er inngått for 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.
 
 
Tromsø, 29. januar 2010
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner