SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA har ansatt administrerende direktør

Kari Riddervold, som i dag er direktør ved Norges fiskerihøgskole - Universitetet i Tromsø, er ansatt som adm. dir. i SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA. Riddervold tiltrer stillingen 1. januar 2007.
 
SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA ble opprettet tidligere i år og er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapet har en investeringsramme på 180 millioner kroner hvor formålet er å investere primært i nordnorske selskap.
 
Selskapet skal være en aktiv partner for utvikling av næringslivet i landsdelen. Gjennom sitt eierengasjement vil SpareBank 1 Invest bidra med kunnskap og kapital. Selskapet har en vid investeringsfilosofi, men med særskilt fokus på kunnskapsbedrifter i en tidlig utviklingsfase med stort vekstpotensial. Selskapet vil være aktivt i utviklingen av et godt egenkapitalmiljø i landsdelen. Eksisterende og nyetablerte fond med en samlet kapital på ca. 700 millioner kroner er naturlige samarbeidspartnere.
 
Kari Riddervold er utdannet fiskerikandidat/master of fishery science fra Norges fiskerihøgskole og har vært høgskolens direktør i fire år. Før dette arbeidet hun med etablering av forskningsparker i Baltikum på oppdrag for SIVA. Dette arbeidet gjorde hun ut fra Finland, der hun var bosatt i fire år. Fra 1990 til 1998 var Kari Riddervold rådgiver og nestleder i NT-programmet (Nyskapnings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge). Programmet er finansiert av Innovasjon Norge og har som mandat å investere i innovasjons- og teknologiutvikling innenfor næringslivet.
 
-Det skjer så mye spennende i landsdelen for tiden med utviklingsorienterte bedrifter. Jeg gleder meg til å bli deltaker og støttespiller i arbeidet med å utvikle næringslivet i landsdelen gjennom Sparebank 1 Nord-Norge Invest, sier Kari Riddervold. Vi har som målsetting å utøve et aktivt og langsiktig eierskap i de bedriftene vi investerer i.
 
For ytterligere informasjon kontakt Kari Riddervold på telefon 95 96 23 34 eller viseadm. dir. i SpareBank 1 Nord-Norge, Oddmund Åsen, på telefon 90 67 27 57.
 
Tromsø, 14. september 2006,
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner