SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til presentasjon av foreløpig regnskap for 2020

Report this content

Tid: Torsdag 11. februar kl. 09.30

Sted: Webinar

Presentasjonen holdes av konsernsjef Liv B. Ulriksen og finansdirektør Bengt Olsen. Under presentasjonen kan eventuelle spørsmål sendes på e-post til investor@snn.no. Spørsmålene vil bli lest opp og besvart på webinaret.

Dersom det ønskes digitalt møte med konsernsjef/finansdirektør etter at presentasjonen er ferdig, ber vi om at dette bestilles ved å sende en e-post til investor@snn.no innen 10. februar.

Lenke til webinar: https://vimeo.com/event/651773/embed

Presentasjonen kan lastes ned fra www.snn.no/investor (https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/investor.html) fra 11. februar. På samme sted vil et opptak av webinaret bli gjort tilgjengelig etter at webinaret er ferdig.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker