SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til presentasjon av resultatene for 2. kvartal 2020

Report this content

Tid: Onsdag, 12. august, kl. 09.15 
Sted: Webinar  

Påmelding innen 10. august via følgende lenke: https://response.questback.com/sparebank1gruppenasa/okcq6l8xgt

Presentasjonen holdes av konsernsjef Liv B. Ulriksen og finansdirektør Bengt Olsen. Under presentasjonen kan eventuelle spørsmål sendes på e-post til investor@snn.no. Spørsmålene vil bli lest opp og besvart på webinaret. 

Dersom det ønskes digitalt møte med konsernsjef/finansdirektør etter at presentasjonen er ferdig, ber vi om at dette bestilles ved å sende en e-post til investor@snn.no innen 10. august. 

Lenke til webinar: https://vimeo.com/event/153732/embed

Presentasjonen kan lastes ned fra www.snn.no/investor fra 12. august. På samme sted vil et opptak av webinaret bli gjort tilgjengelig etter at webinaret er ferdig. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Abonner

Dokumenter og linker