SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til presentasjon av resultatene for 3. kvartal 2021

Report this content

Tid: Torsdag 28. oktober klokken 10:00  

Sted: Webinar  

Presentasjonen holdes av konsernsjef Liv B. Ulriksen og finansdirektør Bengt Olsen. Under presentasjonen kan spørsmål sendes til investor@snn.no. Spørsmålene vil bli lest opp og besvart på webinaret.  

Dersom det ønskes digitalt møte med konsernsjef/finansdirektør etter at presentasjonen er ferdig, ber vi om at dette bestilles ved å sende en e-post til investor@snn.no innen 26. oktober.  

Lenke til webinar: https://vimeo.com/event/1382400

Presentasjonen og kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.snn.no/investor fra 28. oktober. På samme sted vil et opptak av webinaret bli gjort tilgjengelig.  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Dokumenter og linker