SpareBank 1 Nord-Norge justerer opp utlånsrenten

Regulerende myndigheter varsler strengere krav til kapitaldekning for norske banker. Samtidig signaliserer myndighetene en kraftig økning av risikovekting av boliglån, med effekt både for eksisterende og nye boliglån gitt av norske banker.  

Med dette som utgangspunkt vil SpareBank 1 Nord-Norge øke sine samlede utlånsrenter både overfor privatkunder, bedriftskunder og landbrukskunder.

Overfor bankens boliglånskunder vil justering av lån med flytende rente medføre en økning på inntil 0,30 prosent. Endringene vil for nye boliglån gjelde fra 12. mars og for eksisterende boliglån fra slutten av april.

Tromsø 12. mars 2013 

For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes;
Kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen, tlf 913 60 990
Konserndirektør Rolf-Eigil Bygdnes, tlf 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner