SpareBank 1 Nord-Norge kutter renta

SpareBank 1 Nord-Norge setter ned renta på boliglån. Samtidig utjevner banken renteforskjellene blant sine kunder.

Kutter boliglånsrenta
Våren 2014 satte SpareBank 1 Nord-Norge ned renten for unge kunder under 34 år. I dag varsler landsdelsbanken at de setter ned boliglånsrenten for alle deres bankkunder med moderat belåningsgrad. Beste pris etter renteendringen er 3,20 prosent for unge LO-medlemmer.

Aller størst rentekutt får kunder over 33 år med lån under 1 millioner kroner. For denne gruppen reduseres renten med 0,30 prosentpoeng.

- Priskonkurransen på boliglån er tøff. Særlig intensiv har den vært når det gjelder de yngste kundene og de aller største lånene. Forskjellen mellom kundegrupper har derfor økt. Det er prisforskjellene basert på alder og lånestørrelse SpareBank 1 Nord-Norge nå vil redusere. Vi garanterer en konkurransedyktig pris og god rådgivning til folk flest i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Unge kunder vil fortsatt oppnå beste pris med en noe høyere belåningsgrad enn øvrige kunder.

Tilpasser innskuddsrenten
Samtidig med at boliglånsrenten reduseres, tilpasses også bankens innskuddspriser.

Endringene vil ha virkning fra 2. oktober for nye kunder og medio desember for eksisterende kunder.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Tromsø, 30. september 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Geir Håvard Hanssen
kommunikasjonssjef

Abonner

Dokumenter og linker