SpareBank 1 Nord-Norge kutter renten ytterligere

For andre gang på en uke setter SpareBank 1 Nord-Norge ned renten, denne gang med inntil 0,5 prosentpoeng. I løpet av den siste uken har banken også gitt om lag 2.000 av sine kunder avdragsfrihet på boliglånet. 

 I forrige uke kuttet SpareBank 1 Nord-Norge renten på boliglån og næringslivslån med inntil 0,35 prosentpoeng, og i dag senker de den med ytterligere inntil 0,5 prosentpoeng. På ei uke er renten altså satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng, og den laveste boliglånsrenten hos SpareBank 1 Nord-Norge er nå på 2,05 prosent.

  

– Vi vet det er ei vanskelig tid for mange av kundene våre, også økonomisk, og vi gjør det vi kan for å bidra, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen

  

Eksisterende kunder får ny rente 29. april. For nye kunder vil forrige ukes renteendring gjelde fra 23. mars og dagens endring fra 30. mars.  

 

Mange ber om avdragsfrihet 

 – Lavere rente er ett av flere tiltak vi setter inn for å lette trykket på nordlendingers privatøkonomi i koronakrisen. Et annet har vist seg å være minst like viktig, og det er avdragsfrihet på lånene, sier Hagerupsen 

 

SpareBank 1 Nord-Norge fjernet gebyret for dette i forrige uke og gir nå inntil seks måneder avdragsfrihet på lån. Den siste uken har om lag 2.000 kunder fått innvilget dette. 

 

Mange søker hjelp i banken 

I forrige uke hadde SpareBank 1 Nord-Norge 3.000 daglige henvendelser på telefon og i sin digitale chat-løsning, mot 2.000 i ei normal uke. SpareBank 1 Nord-Norge har derfor satt mange flere rådgivere enn normalt inn for å betjene linjene. 

 

– Jeg er glad for at kundene våre ikke må vente lengre enn omtrent 30 sekunder når de vil chatte med oss for tiden, for vi vet at spørsmålene om privatøkonomi bekymrer mange, sier Hagerupsen.

 

For å bidra til å stoppe spredningen av korona låste SpareBank 1 Nord-Norge dørene på lokalkontorene tirsdag i forrige uke.  

 

– Det betyr ikke at vi stengte bankene, men vi gjennomfører kun møter som er avtalt på forhånd. Det gir oss mulighet til å gjennomføre møtene i tråd med helsemyndighetenes råd, sier Hagerupsen 

 

Avdragsfrihet og renter er bare noen av spørsmålene rådgiverne i SpareBank 1 Nord-Norge svarer på under koronakrisen. Svært mange får også hjelp til å planlegge privatøkonomien på nytt, fordi de er vet eller er bekymret for at inntektene går ned en periode. 

 

– Vårt aller beste råd er enkelt: Ta kontakt, sier Hagerupsen. 

 

Svarer på rentespørsmål 

SpareBank 1 Nord-Norge har nå satt ned renten to ganger på kort tid, etter at Norges Bank har satt ned styringsrenten.  

 

– To spørsmål blir da aktuelle å svare på. Det ene er hvorfor den nye renten ikke blir helt lik styringsrenten, det andre er hvorfor det ikke skjer rett etter at Norges Bank har satt ny styringsrente, sier Hagerupsen. 

 

Svaret på begge disse spørsmålene er at pengene som bankene låner ut, for eksempel til boliger, i all hovedsak kommer fra andre steder enn Norges Bank. Én hovedkilde er lån i det såkalte pengemarkedet, altså fra aktører som andre banker, pensjonsforetak, staten gjennom folketrygdfondet og investorer. 

 

– Koronakrisen gir uro i dette pengemarkedet, slik at prisene på lån herfra stiger, sier Hagerupsen 

 

En annen hovedkilde for pengene som bankene låner ut, er innskudd fra kunder.  

 

– Siden innskudds- og utlånsrenten altså henger så nøye sammen, justerer bankene dem normalt samtidig. Finansavtaleloven krever at bankene varsler om at de reduserer renten på innskudd to måneder i forveien. Noen ganger setter vi likevel ned lånerenten før, slik vi har gjort med de to endringene under koronakrisen, sier Hagerupsen.  

 

Kontaktpersoner:

  • Konserndirektør personmarked Lasse Hagerupsen, tlf. 975 02 197 
  • Kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576  

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Multimedia

Multimedia