SpareBank 1 Nord-Norge leverer tidenes beste resultat

God utvikling i landsdelen og økte markedsandeler i personmarkedet bidro til et historisk godt 2013 for SpareBank 1 Nord-Norge. 90 prosent av resultatet etter skatt blir igjen i Nord-Norge.  Dette vil bidra til å muliggjøre videre nordnorsk vekst.

- Når det går bra for landsdelen, går det også bra for landsdelens egen bank. Og en sterk, nordnorsk bank er viktig for den videre utviklingen av Nord-Norge, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Jan-Frode Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat før skatt på 1.179 millioner kroner, mot 767 millioner i 2012. Hele 872 millioner av overskuddet blir igjen i landsdelen.

- Med en egenkapitalavkastning på 13,0 prosent leverer vi et resultat på nordisk toppnivå. Dette er et viktig bidrag til at banken kan nå nye myndighetskrav til soliditet samtidig som det muliggjør videre vekst for både banken og Nord-Norge som landsdel. Vår visjon er ”For Nord-Norge”, og den forplikter, sier Janson.

Historisk vekst

Nord-Norge er inne i en vekstfase vi ikke har sett tidligere. Landsdelen er preget av høye investeringer, næringslivet er i god utvikling og husholdningsøkonomien er meget sterk. Samtidig er ikke landsdelen upåvirket av internasjonal uro.

- Det er i gode tider man kan gjøre tiltak for å ruste seg for dårlige tider. Vi bruker denne muligheten til å bygge kapital som skal komme gode prosjekter i Nord-Norge til gode. Samtidig har vi fokus på egne kostnader, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge gjennomførte høsten 2013 en emisjon for å sikre at banken er i posisjon til å ta del i den lønnsomme veksten i landsdelen. Emisjonen ga banken 750 millioner kroner i ny egenkapital.

- Emisjonen ble overtegnet med hele 67 prosent, noe som viser at markedet har tro på landsdelen og SpareBank 1 Nord-Norge, uttaler Janson.

Tar markedsandeler

Banken har i løpet av 2013 styrket sin posisjon i personmarkedet. Innenfor bedriftsmarkedet har som ventet veksten vært noe lavere enn foregående år.

- Nord-Norge er for tiden preget av store investeringer som foretas av internasjonale, nasjonale og offentlige aktører. Vi i SpareBank 1 Nord-Norge er først og fremst en bank for de mange små- og mellomstore bedriftene, og disse vil i de kommende årene nyte godt av ringvirkningene fra de store investeringene. Vi ønsker derfor å forsterke vår satsing mot dette segmentet, sier konsernsjefen.

Ytterligere kommentarer til regnskapet fremgår av vedlagte notat. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 5. februar 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Når det går bra for landsdelen, går det også bra for landsdelens egen bank.
Jan-Frode Janson, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge