SpareBank 1 Nord-Norge med konkurransedyktige rentebetingelser

Styret i Norges Bank har i dag meddelt at renten på lån til banker er redusert med 0,25 %-poeng.  Den nye styringsrenten er nå 1,75 %.
 
Norges Bank begrunner rentenedsettelsen med den svært lave prisstigningen og fortsatt lav vekst i deler av norsk økonomi.
 
Sparebanken Nord-Norge vil på samme måte som tidligere følge renteutviklingen i markedet (både i pengemarkedet og hos de viktigste konkurrentene) og sikre at våre kunder har konkurransedyktige betingelser både på utlån og innskudd.
 
For nærmere informasjon kan informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen kontaktes på
telefon 77 62 24 08.
 
 
Tromsø, 11. mars 2004
for Sparebanken Nord-Norge
 
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner