SpareBank 1 Nord-Norge med ny rentenedsettelse (pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge setter ned renta på utlån og innskudd med 0,85 prosentpoeng. Beste rente vil etter dette være 4,65 prosent.

Dette er den andre store rentenedsettelsen på kort tid. Den 8. desember satte SpareBank 1 Nord-Norge ned renten på utlån og innskudd med inntil 1,3 prosentpoeng, da vi forventet en betydelig rentenedgang fra Norges Bank. Reduksjonen ble sterkere enn forventet, og vi setter derfor renten ned med ytterligere 0,85 prosentpoeng.
 
-Siden Norges Bank startet med sine rentereduksjoner i høst har de redusert styringsrenta med til sammen 2,75 prosent. SpareBank 1 Nord-Norge har nå i løpet av samme periode redusert renta med 3,15 prosent, altså 0,40 prosentpoeng mer enn Norges Bank. Dette er et klart signal om at vi gjør vår del av jobben i den situasjonen økonomien nå er inne i, sier konserndirektør Stig Arne Engen i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Engen understreker at utfordringene i løpet av høsten har ligget i forholdet mellom styringsrenta fra Norges Bank og pengemarkedsrentene.
 
-Vi har vært i en situasjon der det ikke har vært et naturlig forhold mellom styringsrentene fra Norges Bank og pengemarkedsrenten mellom bankene. Nå ser vi at pengemarkedsrentene også er på tur nedover, noe som gjør at vi også kan redusere vår rente betraktelig, forklarer han.
 
Det er imidlertid en forutsetning for de rentereduksjonene som nå skjer at pengemarkedsrenten holder seg stabil på et lavt nivå.
 
Renteendringen skjer med virkning fra 19. desember for nye lån og 30. januar for lån til eksisterende kunder.
 
Spørsmål kan rettes til konserndirektør Stig Arne Engen på telefon 91360990.
 
 
 
Tromsø, 18. desember 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
Informasjonsdirektør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner