SpareBank 1 Nord-Norge med rekordoverskudd for 2005, styrker samfunnsengasjementet i landsdelen

SpareBank 1 Nord-Norge forsterker sitt samfunnsengasjement i landsdelen.  Det er det gode årsresultatet for 2005 som setter banken i stand til å gjøre dette.  75 mill kroner er avsatt til gavefondet. 
 
Det foreløpige regnskapet for 2005 viser et overskudd før skatt, men etter tap på 729 mill kroner.  Dette er det beste resultatet noensinne og 152 mill kroner (26 %) bedre enn for 2004.
 
De viktigste årsakene til det gode resultatet er økte inntekter, reduserte tap, god kostnadskontroll og resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen.
 
Egenkapitalavkastningen er på 20,4 % mot 16,9 % i 2004.
 
Kontantutbytte pr. grunnfondsbevis foreslås til kr 10,-.
 
Hovedstyret er meget godt fornøyd med resultatet for 2005, og takker de ansatte for stor vilje og innsats som har gitt det gode resultatet.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
 
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link:
 
Tromsø, 7. februar 2006
for Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner