SpareBank 1 Nord-Norge omstiller og forbedrer lønnsomheten

Som en følge av økt digitalisering og endret kundeadferd, har SpareBank 1 Nord-Norge besluttet å omstille virksomheten for å bedre lønnsomheten i konsernet. Planlagte tiltak omfatter både økte inntekter, reduserte kostnader og økt kapitaleffektivitet. Endringene vil medføre overtallighet. Dette søkes løst gjennom et tilbud om frivillige sluttavtaler til medarbeiderne. Det arbeides mot at i størrelsesorden 100 medarbeidere takker ja til frivillig sluttpakke. Det påregnes en netto prosentvis reduksjon i antall årsverk på minimum 10 % i morbanken løpet av 2015 og 2016.

Det må påregnes ytterligere avsetninger til omstillingstiltak i tredje og fjerde kvartal 2015. Engangskostnader og fremtidige lønnsomhetseffekter av tiltakene vil klarlegges i løpet av fjerde kvartal 2015.

SpareBank 1 Nord-Norge


Kontaktpersoner:
CFO Rolf Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774
CEO Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 05 2001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner