SpareBank 1 Nord-Norge omstiller og forbedrer lønnsomheten

Som en følge av økt digitalisering og endret kundeadferd, har SpareBank 1 Nord-Norge besluttet å omstille virksomheten for å bedre lønnsomheten i konsernet. Planlagte tiltak omfatter både økte inntekter, reduserte kostnader og økt kapitaleffektivitet. Endringene vil medføre overtallighet. Dette søkes løst gjennom et tilbud om frivillige sluttavtaler til medarbeiderne. Det arbeides mot at i størrelsesorden 100 medarbeidere takker ja til frivillig sluttpakke. Det påregnes en netto prosentvis reduksjon i antall årsverk på minimum 10 % i morbanken løpet av 2015 og 2016.

Det må påregnes ytterligere avsetninger til omstillingstiltak i tredje og fjerde kvartal 2015. Engangskostnader og fremtidige lønnsomhetseffekter av tiltakene vil klarlegges i løpet av fjerde kvartal 2015.

SpareBank 1 Nord-Norge


Kontaktpersoner:
CFO Rolf Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774
CEO Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 05 2001

Abonner