SpareBank 1 Nord-Norge senker renten

Sparebanken Nord-Norge følger Norges Bank og setter ned renten i personmarkedet med inntil 0,25 prosent.
 
Rentenedgangen vil gjelde fra 18.desember for nye lån.
 
For etablerte lån og innskudd vil renteendringen skje fra 1. februar 2004.
 
 
Spørsmål vedrørende rentereduksjonen kan rettes til:
 
Informasjonssjef Tone Jensen
Tlf. 776 22000 / 977 49600

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner