SpareBank 1 Nord-Norge setter opp utlånsrenta

Report this content

Samtidig lanserer banken nye og forbedrede tilbud til unge førstegangskjøpere og kunder som ønsker å binde renta. 

SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å øke boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Etter endringen vil bankens beste veiledende boliglånsrente være 2,34 prosent. Den tilbys LO-medlemmer under 34 år. Banken lanserer også et helt nytt produkt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Førstegangskjøperne kan komme seg inn på boligmarkedet med en rente fra 2,55 prosent.

– Det norske bankmarkedet er preget av stor konkurranse om de unge kundene. Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier konserndirektør Ronni Møller Pettersen.

Rimeligere fastrente

Samtidig setter banken ned prisen på fastrentelån med 10 års binding. SpareBank 1 Nord-Norges kunder kan fra onsdag 3. april binde renta til 3,10 prosent fram til 2029.

– Med fastrente vet du hva boliglånet vil koste deg i en periode framover. Du slipper usikkerheten rundt økte renteutgifter, og det vet vi at mange setter pris på, sier konserndirektøren.

Fastrente kan være en billig forsikring mot økt rente. Spesielt kunder i etableringsfasen har ofte mange kostnader å ta hensyn til, og usikkerheten rundt renta er gjerne en ekstra bekymring.

– Samtidig finnes det ikke noe fasitsvar på om du bør binde renta, det blir helt opp til hver enkelt. Jeg anbefaler alle som vurderer fastrente å ta en prat med en av våre dyktige rådgivere, sier Møller Pettersen.

Som forventet

SpareBank 1 Nord-Norges finansdirektør Bengt Olsen forklarer rentehevingen med at fjorårets økning i pengemarkedsrentene har fortsatt inn i 2019.

– Norges Bank hevet nettopp renten for andre gang på et halvt år, og sentralbanksjefen signaliserte samtidig flere rentehevinger i løpet av 2019. Vi har hatt lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå er forberedt på at rentene vil øke, og historisk sett er renten fortsatt på et lavt nivå, sier Olsen.

Alle konsernets eksisterende boliglånskunder vil i løpet av kort tid få informasjon om sine nye vilkår. De nye betingelsene gjelder fra onsdag 3. april for nye lån, og fra torsdag 16. mai for eksisterende lån. Parallelt gjør banken også endringer på innskuddsrentene.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Bengt Olsen, CFO, telefon 975 89 560
  • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef, telefon 951 26 576

Abonner

Multimedia

Multimedia