SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr rundt 150 medarbeidere sluttavtale

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge meldte 22.09.15 at konsernet, som en følge av økt digitalisering og endret kundeadferd, vil omstille virksomheten. Det ble varslet at endringene vil medføre overtallighet som ville søkes løst gjennom et tilbud om frivillige sluttavtaler til medarbeiderne. Påregnet netto reduksjon i antall årsverk i morbanken ble meldt å være minimum 10 %.

Det er nå klart at det vil bli inngått rundt 150 sluttavtaler som følge av den frivillige prosessen - dette sammenlignet mot tidligere indikert antall på 100. Netto prosentvis reduksjon i antall årsverk i morbanken mot utgangen av 2016 påregnes å bli opp mot 15 % sammenlignet med antall årsverk ved inngangen til 2015.

Det vil i forbindelse med nedbemanningsprosessen påløpe engangskostnader i størrelsesorden 150 MNOK, hvorav det per tredje kvartal er satt av 45 MNOK. Resterende beløp vil kostnadsføres i 4. kvartal 2015.

Ytterligere informasjon om finansielle måltall vil klargjøres og kommuniseres i forbindelse med fremleggelse av foreløpig årsregnskap for 2015.

SpareBank 1 Nord-Norge, 26.11.15

Kontaktpersoner:
CFO Rolf Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774
CEO Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 05 2001

Abonner