SpareBank 1 Nord-Norge tilsetter ny konserndirektør for Finnmark

 SpareBank 1 Nord-Norge har tilsatt Trond Hanssen som ny konserndirektør for Finnmark. Hanssen kommer fra stilling som regionbanksjef for bedriftsmarked i DNB.

SpareBank 1 Nord-Norge annonserte i høst etter den personen som skal lede bankens videre satsing i Finnmark. Det er i dag klart at Trond Hanssen blir bankens nye konserndirektør i fylket. 

- Det har vært svært stor interesse for stillingen. Ved valget av Trond Hanssen har det vært lagt vekt på hans kjennskap til nærings- og samfunnslivet i Finnmark, hans bankerfaring og hans lederegenskaper, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Satser i Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge gjorde i 2013 organisatoriske endringer som styrket konsernets tilstedeværelse i de tre nordligste fylkene. Som en av topplederne i SpareBank 1 Nord-Norge vil Hanssen bli en sentral aktør innenfor næringslivet i Finnmark. Han blir også regionens talerør inn i konsernledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

- SpareBank 1 Nord-Norge har høye ambisjoner i Finnmark, og vil under Trond Hanssens ledelse intensivere satsingen mot både eksisterende og nye kunder. Som del av konsernets øverste ledelse, vil Trond Hanssen være sentral i å utvikle konsernet SpareBank 1 Nord-Norge. En utvikling som skjer under visjonen "For Nord-Norge", sier Janson.

Vil forme fremtidens Finnmark
Den nye konserndirektøren ser fram til å ta fatt på nye oppgaver for landsdelsbanken i nord.

- Det frister å ta fatt på nye oppgaver for Finnmark i en organisasjon som virkelig satser i vårt nordligste fylke. Jeg ønsker å bruke min posisjon som konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge til å forme fremtidens Nord-Norge. Vi skal være mer til stede og utgjøre en forskjell for folk flest i Finnmark, sier Trond Hanssen.

Betydelig innsats
Trond Hanssen overtar roret etter konserndirektør Per-Trygve Holmgren, som har mange år bak seg som konsernets fremste representant i fylket.

- Per Trygve Holmgren har gjort en betydelig innsats for SpareBank 1 Nord-Norge og har vært en utmerket leder for vår virksomhet i Finnmark. Når han nå går av med pensjon etterlater han seg en region som er godt posisjonert for videre vekst, sier Janson.

Trond Hanssen tiltrer stillingen som konserndirektør for Finnmark 1. mai 2015.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil: 909 75 183
Trond Hanssen, mobil: 412 22 300
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil: 950 52 001