SpareBank 1 Nord-Norge utvider sin satsing i Harstad

Report this content

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper lokalt regnskapsfirma, og dobler med det antallet ansatte på Harstad-kontoret.

– Harstad og Hålogaland er et svært viktig område for oss. Gjennom dette oppkjøpeT styrker vi satsingen vår der, spesielt mot næringslivet, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank1 Nord-Norge.

Utvidelsen som nå finner sted, innebærer at SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Harstad-firmaet Regnskapscentralen Nord AS. Dette betyr at ti medarbeidere nå får ny arbeidsgiver, og mer enn 200 bedriftskunder får ny leverandør.

Regnskapscentralen-eier Svein Olav Skommesvik (75) velger å selge regnskapsvirksomheten han selv etablerte i 1978, og inngå i en større allianse.

– Regnskapsbransjen er som mange andre bransjer i endring, og valg av ny eier er gjort for å trygge en solid og stabil drift og utvikling av selskapet i fremtiden. Jeg er glad for at den nye eieren har sin ledelse forankret i Nord-Norge, sier Skommesvik.

Også Tom Robert Aasnes, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, peker på kraftsamling som et vesentlig fortrinn:

– I vår bransje skjer det veldig mye, veldig raskt. Det er ikke enkelt for mindre regnskapsselskaper å henge med på områder som digitalisering og automatisering. SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er langt fremme når det gjelder moderne løsninger på disse områdene. Kombinert med den kompetansen og de tjenestene som finnes i SpareBank 1 Nord-Norge for øvrig, gir dette klare fordeler for våre kunder. Det tror jeg kundene vil merke.

I løpet av 2018 vil Regnskapscentralens kontor i Harstad slås sammen med Regnskapshusets kontor, som da vil bli ca. 18 ansatte. Svein Olav Skommesvik vil arbeide ut juni 2018. Trond Børre Harila, avdelingsleder i SpareBank 1 Regnskapshuset i Harstad, blir leder etter samlokaliseringen.

Dette er SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge:

  • Nord-Norges ledende totalleverandør av regnskaps- og rådgivingstjenester for alle bedrifter, lag og organisasjoner, uavhengig av næring og bankforbindelse.
  • Selvstendig og 100 prosent eid datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge
  • 12 kontorer i Nord-Norge, fra Trofors i sør til Hammerfest i nord.
  • Omsetning (2016): 102 mill. kr.
  • Resultat før skatt (2016): 13,2 mill. kr.
  • Antall ansatte etter oppkjøpet av Regnskapscentralen Nord AS: 170

Kontaktpersoner:

  • Svein Olav Skommesvik, eier Regnskapscentralen Nord AS, telefon 77 00 19 33
  • Tom Robert Aasnes, adm. dir. SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, telefon 915 68 679
  • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 951 26 576

Abonner